Dry Street Pastures, Basildon. Photo: Annie Gordon